TEMPO 100 DK - Kør Camp-let og slip for periodesyn

Camp-let er klar til dansk TEMPO 100. Bemærk: Camp-let teltvogne har en totalvægt på 500 kg, altså under 750 kg og vil derfor ikke blive indkaldt til periodisksyn

Krav til påhængskøretøjet er følgende:

  • Påhængskøretøjet skal være en campingvogn, påhængsvogn O1/O2 eller et påhængsredskab til bil
  • Påhængskøretøjet skal være konstrueret med en stiv trækstang
  • Det registrerede, samlede tilladte akseltryk må ikke overstige 3.500 kg
  • Påhængskøretøjet skal være egnet til kørsel med mindst 100 km/t – Download erklæring fra Camp-let her
  • Dækkene skal være yngre end 6 år, hvilket bestemmes ud fra koden for produktionstids-punktet, som dækket er mærket med
  • Dækkenes hastighedsmærkning skal mindst svare til 120 km/t (kode ”L”)
  • Det betyder, at man alene skal henvende sig til Synshallen. Medbring hastighedserklæring fra producent/importør. Download erklæring fra Camp-let her

Praktiske råd

  • Placering af TEMPO 100: Vær opmærksom på at TEMPO 100 skiltet, skal være synligt under kørsel og må ikke være dækket af en evt. kørekappe.
  • Stelnummer: Til godkendelsen ved synshallen skal stelnummeret være synlig. Vær derfor opmærksom på, at nummeret ikke er skjult under en evt. frontboks.
  • Medbring: Registrering attest og erklæring for 100 km/t.

Camp-let henviser yderligere til færdselsstyrelsens guide for TEMPO 100

 

Forhandlere - Oversigt over Camp-let forhandlere i verden

Website by Nobrainer Web