Camplet, Camplett og Camp-Let

Kært barn har mange navne og vi oplever ofte at mange kunder, forhandlere mfl. staver vores navn forkert.

Camp-let – den korrekte stavmåde

Navnet Camp-let er en sammentrækning af camp og let, der betyder let/nem camping. Derfor skrives navnet også med stort C, bindestreg og lille l.

Camplet og Camp-Let

Disse to er nok de oftest forekommende forkerte stavemåder og skyldes formentligt henholdsvis at man ikke umidelbart kan høre bindestregen og at man fejlagtigt mener at "let" skal skrives med stort. Specielt udenfor Danmark, hvor ordet "let" ikke har nogen speciel betydning, skrives vores navn ofte fejlagtigt uden bindestregen.

Camplett og Camp-lett

Disse udgaver af vores navnetræk bliver ofte brugt i Norge, hvor det tilsvarende ord for det danske "let" er "lett".

Forhandlere - Oversigt over Camp-let forhandlere i verden

Website by Nobrainer Web